• SRB 065 513 0000
  • BiH 066 490 490
  • CG 068 572 845
  • MK 078 409 080
  • superfoodsperuvian@gmail.com

TRGOVAC ILI PROIZVOĐAČ?

Organska ishrana je vrlo popularna tema. Sve veći broj ljudi se trudi da uvrsti zdrave namirnice u svoju ishranu. Da li je sve što nosi oznaku organske hrane zaista ispravno? Pre pet godina polagao sam veru u regularnost trgovine organskom hranom. Danas to nije slučaj. U ovom blogu podeliću sa Vama moje mišljenje i iskustva po tom pitanju.
Počevši da se bavim, na prvom mestu, uzgojem peruanske make u Andima, uvideo sam nepravilnosti u trgovini organskom Superhranom. Brzo sam shvatio da je ključ plasmana organske hrane velikim kupcima posedovanje proizvođačkog sertifikata organskog uzgoja. Kada govorimo o peruanskoj maki ili drugoj kulturi koja se uzgaja na većoj nadmorskoj visini od 2500 metara u planini Anda, organsko poreklo je neminovno. Razlog za to je odsustvo potrebe i saznanja o upotrebi herbicida, pesticida i veštačkog đubriva. 

Veliki broj peruanskih zadruga nema novca za skupocenu organsku sertifikaciju, pa time nisu u mogućnosti da plasiraju svoje proizvode kao organske, uz dosta veću otkupnu cenu. Tada nastupa uhodana armija trgovačkih firmi iz glavnog grada Lime, koja nudi zadrugama da finansira proizvođački sertifikat. Za uzvrat im garantuju plasman njihovog roda po mizernim cenama. Na taj način plasiraju skupocenu Superhranu naprednim zemljama kao organski proizvođači, iako to nisu. To je samo jedna od tužnih strana peruanske poljoprivrede, nešto nalik na moderan vid kolonizacije. Praksa je ista u drugim, manje naprednim delovma sveta, odakle dolazi ubedljivo najčistija organska hrana. 

Evropski ili drugi kupac uz te iste sertifikate, bez ikakve analize organskog porekla, trajno obezbeđuje dozvolu za puštanje u promet organskih namirnica u svojoj zemlji. Ovaj proces se zove resertifikacija. Na taj način proizvodi sa organskom oznakom nalaze krajnjeg kupca. U daljem toku trgovine nikada se ne rade analize uzorka robe organskog porekla čime se formira vrlo plodno tlo za malverzacije. U drugim zemljama, praksa je slična, a nekom magijom namirnica sa organskim amblemom svakim danom je sve više. U svetu ova pojava se naziva procvatom sertifikacione mafije.

Sve to me je navelo da se opredelim za potpunu kontrolu uzgoja peruanske Make. Naša Maka dolazi iz srca njene postojbine Meseta de Bombon, uzgajamo je na zemljištu izvrsnog georgafskog porekla. Samo na taj način možemo da garantujemo besprekornu čistoću naših proizvoda, a time i ispravnost trgovine organskom Superhranom iz Perua.

Na našem tržištu preko 80% organske Superhrane poreklom je iz Azije. Naši resertifikacioni organi nemaju način da provere ispravnost priložene kineske ili indijske dokumentacije prilikom uvoza. Kinesko poreklo robe se lako gubi prilikom preprodaje Superhrane od strane velikih evropskih distributera. Domaći trgovci se opredeljuju za uvoz što jeftinijih namirnica, a kod nas ne postoji kontrolno telo koje će uzorkovati organske namirnice. Da ne ulazim u to koliko su zatrovane neorganske namirnice kineskog porekla. Apsurdno je to što ljudi u Srbiji i drugde veruju da se hrane zdravo kunzumirajući Organsko.

Que usen su razon,
El Gringo

Iskustva korisnika

ISKUSTVA KORISNIKA KAO NAŠA NAJBOLJA REKLAMA