• SRB 065 513 0000
  • BiH 066 490 490
  • CG 068 572 845
  • MK 078 409 080
  • superfoodsperuvian@gmail.com

KAMU KAMU DOKAZANO POMAŽE PROTIV RAKA

Iz ploda Kamu Kamu izolovan je polifenol Kastalagin. Njegov pozitivan uticaj na lečenje od raka obuhvaćen je naučnom studijom Medicinskog Fakulteta iz Montreala (2022), preuzmite je klikom na studija. Jedinstveno, naš novi proizvod Nuestra Camu Camu u samo dve kapsule sadrži dnevnu preporučenu dozu vitamina C.APSTRAKTNO (sažeti deo naučne studije)
Nekoliko pristupa za manipulisanje mikrobiomom creva radi poboljšanja aktivnosti inhibitora imunološke kontrolne tačke raka (ICI) su trenutno u fazi procene. Ovde pokazujemo da oralna suplementacija sa bobicama kamu-kamu bogatim polifenolima (CC; Myriciaria dubia) kod miševa je promenila mikrobiološki sastav creva, što je prevedeno u antitumorsko delovanje i jači anti-PD-1 odgovor. Identifikovali smo Kastalagin, elagitanin, kao aktivno jedinjenje u CC. Oralna primena kastalagina obogaćenog za bakterije povezane sa efikasnim imunološkim terapijskim odgovorima (Ruminococcaceae i Alistipes) je poboljšala CD8+/FOKSP3+CD4+ odnos u mikrookruženju tumora. 

Štaviše, kastalagin je izazvao metaboličke promene, što je rezultiralo povećanjem žučnih kiselina konjugovanih sa taurinom. Oralna suplementacija kastalagina nakon transplantacije fekalne mikrobiote od pacijenata otpornih na ICI kod miševa podržavala je anti-PD-1 aktivnost. Konačno, otkrili smo da se kastalagin vezuje za Ruminococcus bromii i podstakao je odgovor protiv raka. Sve u svemu, naši rezultati identifikuju kastalagin kao polifenol koji deluje kao prebiotik za zaobilaženje otpornosti na anti-PD-1.

ZNAČAJ: Polifenol kastalagin izolovan iz ploda kamu kamu ima antitumorsko dejstvo putem direktne interakcije sa komenzalnim bakterijama, čime se reprogramira mikrookruženje tumora. Dodatno, u pretkliničkim modelima otpornim na ICI, kastalagin ponovo uspostavlja efikasnost anti-PD-1. Zajedno, ovi rezultati daju snažno biološko obrazloženje za testiranje kastalagina kao deo kliničkog ispitivanja.

Prirodan vitamin C vs. sintetički

Prirodan vitamin C je ekstremno efikasan za razliku od sintetičkog, a jedini način da ga unesemo je konzumacijom voća i povrća. Ukoliko ga pronadjete u nekoj od kapsula, njegov sadržaj sigurno je mizeran (armija kapsula bi bila potrebna za kakav takav rezultat). Sa druge strane, 99% suplemenata vitamina C, dostupno u apoteci ili drugom mestu, sačinjeno je od jeftine sintetičke askorbinske kiseline kineskog porekla (vitamin C koji se dobija preradom šećera), čije dejstvo ne dokazuje ni jedna naučna studija. Naš novi proizvod u samo dve kapsule sadrži preporučenu dnevnu dozu vitamina C !


Sta znači liofilizovani kamu kamu?

Razlika između bilo kojeg tipa praha određene namirnice i liofilizovanog je velika. Liofilizacija je jedini način prerade namirnica, na koji je moguće očuvati njen intaktan nutritivni sastav. Prirodan vitamin C i polifenoli nisu postojani na povišenim temperaturama, a da bi osušili i sprašili bilo koju namirnicu (redovan prah), morate da je grejete. Ma kakva temperatura bila, vitamin C napušta ovaj svet. Efekat polifenola Kastalagina je pravo otkriće, a naš proizvod ga sardži u realnim vrednostima. Prirodan vitamin C je dokazano najjači poznati antioksidans i apsolutno je nezamenljiv, te toplo preporučujemo naš novi proizvod Nuestra Camu Camu, liofilizovani kamu kamu u kapsulama. Više poučnih saveta o kamu kamu pročitajte klikom na text.

   

                                                                                                 KUPI ODMAH

Iskustva korisnika

ISKUSTVA KORISNIKA KAO NAŠA NAJBOLJA REKLAMA