Klase Make

KLASE MAKE

Kao i klase jabuke, kukuruza ili krompira postoje klase peruanske Make. Veličina suvog ploda određuje kategoriju pa se plod Make prečnika od 5cm i većeg svrstava u prvu, 3-5cm u drugu, a 1-3cm u treću klasu. Prva klasa Make sadrži ubedljivo najveću količinu alkaloida Makaena, koji je presudan za njeno blagotvorno dejstvo na ljude i životinje. Pripadnici andskog plemena Quechua veliki plod ostavljaju za ličnu upotrebu, dok se osrednji prodaje prerađivačima, a najsitniji daje stoci. 

Prvorazredan plod se dobija samo u idealnim uslovima uzgoja. Prava nadmorska visina u planini Anda, od 3900 do 4300m, bogato ili ’virgen’ zemljište, na kojem vekovima nije uzgajano ništa, odgovarajuće padavine su presudni. Peruvian Superfoods višegodišnjim iskustvom u uzgoju Make dobija 70% roda prve klase, što je nenadmašan rezultat. U analizi našeg gelatinizovanog praha Make izmereni sadržaj makaena i makamida je 0.94%, preuzmite je klikom na analiza. Najbolji zabeleženi nalaz peruanskih uzgajivača proteklih godina, od kada postoji takva analiza, je 0.42%. Reda veličine, kineska maka ih ima 0.02-0.03%. U našim proizvodima od make, u kontinuitetu je sadržana isključivo prva klasa njenog ploda. To je jedinstveno! Objasniću zašto...

Sedmu godinu zaredom pomno pratim trendove uzgoja, prerade i trgovine peruanskom Makom. Prve godine uzgoja nisam mogao da razumem radost Quechua naroda pošto bi im rodio plod druge klase. Tek pošto sam postigao krupan i zdrav plod, uvideo sam da ga je vrlo teško plasirati. Jedan od razloga za to bila je, u to vreme, precenjena vrednost Make, a time i trgovcima krajnje neprivlačna cena prve klase. Ali pravi razlog tog fenomena su velike poteškoće u preradi krupnog ploda.

Naime, svež plod Make od pre pet godina se suši u neprirodnim uslovima, u vrsti plastenika 'fitotoldo'. Na taj način suv plod Make dostiže veliku čvrstinu. Prvoklasna Maka ima vrlo fibrozan plod pa je time struktura nasilno sparušenog ploda nalik na kamen. Nakon procesa sušenja, plod se primarno usitnjava mašinom koja se zove sitnilica, a nakon čega se drobi drobilicom u granulat. Već kod sitnjenja nastaje problem.

Veliki pogoni za preradu Make u glavnom gradu Perua, Limi, izbegavaju da prime krupan plod. Takva Maka mašinama rapidno tupi sečiva i iz tog razloga su često van pogona, što je krajnje neproduktivno. Svi u lancu poslovanja sa Makom se mršte pri samoj pomisli o prvoklasnoj Maki što je, morate priznati, apsurdno. Na taj način prvorazredan plod, u najboljem slučaju završi ’prošvercovan’ sa lošijim klasama. Prva kategorija Make se prerađuje isključivo na upit prohtevnih kupaca koji su spremni da plate krajnje visoku cenu. Čak i tada ne postoji kontinuitet kvaliteta u pošiljkama Make iz Perua jer lukavi poljoprivrednici olako naplate skuplje plod lošijeg kvaliteta (manje fibrozan) naivnim prerađivačima, koji znaju dosta o preradi ali ne znaju ništa o kvalitetu Make.

Evropsko tržište zdrave hrane, tokom godina finansijske krize, pretvorilo se u pravo bojno polje, u kojem veliki distributeri potiskuju manje super niskim cenama, kakve je moguće postići samo uvozom robe krajnje loše klase, iz Azije i Kine.


MI NE NUDIMO ČUDA,
SAMO ONO NAJBOLJE ŠTO PERUANSKA ZEMLJA MOŽE DA DA