Organski Proizvođački Sertifikat Peruvian Superfoods

Preuzmite naš peruanski ORGANSKI PROIZVOĐAČKI SERTIFIKAT klikom na text, validan za Evropsku Uniju. 

Znajte da ni jedna evropska firma ne poseduje ovakav sertifikat jer ista mora imati u vlasništvu preko 10Ha Organski Čiste zemlje u Peruu. 
Sertifikate koje ćete pronaći na raznim sajtovima ponuđača Superhrane su trgovački, kakav je lako izvaditi koliko i ličnu kartu...