Organski Proizvođački Sertifikat Peruvian Superfoods

Preuzmite naš ORGANSKI PROIZVOĐAČKI SERTIFIKAT u Peruu klikom na text, validan za Evropsku Uniju. 

Znajte da ni jedna evropska firma ne poseduje ovakav sertifikat jer ista mora imati u vlasništvu preko 10Ha Organski Čiste zemlje u Peruu. 
Sertifikate koje ćete pronaći na raznim sajtovima ponuđača Superhrane su trgovački, kakav je lako izvaditi koliko i ličnu kartu...

Sertifikat FIRMA OD POVERENJA možete preuzeti klikom na text.