GELATINIZACIJA ILI EKSTRUDIRANJE  je napredan proces prerade, kojim se dobija koncentrovan, instantni proizvod, bliži ljudskim potrebama i lakši za varenje.

Obebeđuje telu maksimalnu apsorpciju nutritivnih vrednosti (do 98%), višerstuko produžava rok trajanja i pospešuje optimalno očuvanje nutritivnosti proizvoda (do 4 godine).
Klasična forma prerade (fino mlevena dehidrirana sirova hrana uz telesnu apsorpciju do 45%, problematična za varenje i kratkog roka upotrebe), višestruko je prevaziđena procesima gelatinizacije, atomizacije, liofilizacije i dr. 

U procesu prerade Make ili druge skrobne namirnice Gelatinizacijom, njen granulat se tretira uz pomoć ekstrudera, visokim pritiskom u trajanju od samo nekoliko sekundi što bi bilo ravno kuvanju namirnice u vremenskom periodu od 15-20 min. Tom prilikom, proizvod ni u jednom momentu ne dolazi u dodir sa hemikalijama niti se izlaže previsokim temperaturama, kao što je to slučaj kod ekstrahovanja na druge načine. Dakle, Gelatinizacijom se postiže to da se sirova hrana koja sadrži skrob može konzumirati instanto, bez potrebe za kuvanjem i na dosta odgovorniji način. 
Gelatinizacija je sušta budućnost, a u zemljama kao što je Japan uveliko je realnost. Gelatinizovani prahovi su tamo deo svakodnevne ishrane, power shake-ovi neverovatnih nutritivnih vrednosti se mogu kupiti na svakom uglu ulice.

Ovaj proces prerade omogućava 3 puta veću bioraspoloživost proizvoda, a samim tim i bolji efekat njegovih benefita bez ikakvog nutritivnog gubitka izazvanog termičkom obradom! 
Dakle, kod peruanske Make Gelatinizacija čuva nutritivnost korena koja dovodi do blagotvornih efekata. Radi se pre svega o hemijskim jedinjenjima kao što su u Maki četiri  jedinstvena alkaloida: Makaen 1, 2, 3 i 4 i Makamidi koji su nosioci čudotvornog dejstva peruanske Make na Hipofizu. U ovakvom prahu njihova koncentracija je optimalna, a učinak peruanskog korena je maksimalan. 

Apsolutno je osetna razlika između Gelatinizovane Make u prahu i RAW proizvoda od peruanskog korena! Sama struktura, miris i ukus su višestruko finiji, prijatniji i blaži od sirovog proizvoda. Pre svega, Gelatinizovan proizvod nikada ne izaziva tegobe sa probavom i njegov efekat je višetruko izraženiji. 
Ljudi su u zabludi ako nakon konzumacije ekstrudirane Make, pošto osete kako im "creva prorade", pomisle da se radi o nelagodnosti u probavi. Gelatinizovana Maka u prahu instantno stimuliše varenje i to je samo odraz toga koliko su nam "creva lenja", a metabolizam usporen. Savet je početi uvek sa manjom dozom Make jer je ljudski organizam ne 'poznaje' i radi se o sličnom efektu kao kada beba upoznaje novu vrstu povrća...

Mnogi ponuđači Gelatinizovane Make su ubeđeni da nude kvalitetan proizvod, ne znajući da je proces Gelatinizacije Make jedna od najstrožije čuvanih tajni peruanskih tehnologa i da u retko kojem pogonu prerade znaju da ga realizuju na adekvatan način. Rezultat toga je da je u Peruu teško naći pravilno Gelatinizovan proizvod. Peruvian Superfoods sarađuje sa tehnologom koji je pionir Gelatinizacije, čovek koji je među prvima uspešno Gelatinizovao Maku ekstruderom, davnih devedesetih. Ponosni smo na njegovo umeće i na činjenicu da tačno znamo o čemu pričamo, za razliku od drugih.


Ojala que le sirva este texto,
El Gringo